ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (อ่าน 12) 29 ต.ค. 63
จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (อ่าน 11) 28 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (อ่าน 21) 14 ต.ค. 63
นักเรียนสมาคมทุน YWCA OF BANGKOK โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย (อ่าน 15) 06 ต.ค. 63
งานเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ นายทวีพันธ์ อินทุทรัพย์ (อ่าน 14) 30 ก.ย. 63
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและยุวกาชาดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4-6 (อ่าน 17) 20 ก.ย. 63
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสํารองและยุวกาชาดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 18) 18 ก.ย. 63
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น (อ่าน 52) 14 ส.ค. 63
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕ (อ่าน 50) 24 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ริมถนนพัฒนาการตัดใหม่ร่วมกับเขตประเวศ (อ่าน 66) 23 ก.ค. 63
มาตรการความพร้อม “โรงเรียน” เปิดเทอม 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 57) 01 ก.ค. 63
นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย (อ่าน 60) 30 มิ.ย. 63
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อเตรียมความพร้อม “โรงเรียน” ก่อนเปิดเทอม (อ่าน 70) 22 มิ.ย. 63
นางพนิตา ทุมพงษ์ ฝ่ายการศึกษา เตรียมพร้อมมาตรการเข้าโรงเรียน จัดเรียนเว้นระยะห่าง (อ่าน 83) 19 มิ.ย. 63
มาตรการเตรียมพร้อม “โรงเรียน” ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 37) 16 มิ.ย. 63
“เทิด ด้วย ทำ” พร้อมกัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (อ่าน 85) 21 ก.พ. 63
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 (อ่าน 130) 26 ธ.ค. 62
กิจกรรม English is fun (อ่าน 120) 26 ธ.ค. 62
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยร่วมกับศนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อตรวจประเมินโรงอาหารในโรงเรียน (อ่าน 133) 06 ธ.ค. 62
นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 132) 27 พ.ย. 62
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (อ่าน 158) 27 พ.ย. 62
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน (อ่าน 144) 15 พ.ย. 62
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียง 8 พฤศจิกายน 2562 ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 146) 15 พ.ย. 62
ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตท่านผู้ช่วยนิวัฒน์ ดวงจิโน (อ่าน 190) 01 พ.ย. 62
งานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 (อ่าน 143) 24 ก.ย. 62
การประกวด Funarium Recycle Craft Contest 2019.ในหัวข้อ " พลาสติก พลิกโลก "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 144) 24 ก.ย. 62
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่1ให้ความรู้เรื่องขยะ (อ่าน 141) 24 ก.ย. 62
วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 62 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (อ่าน 150) 24 ก.ย. 62
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 146) 09 ส.ค. 62
ผอ.สมพงษ์ ธนะสินธ์ุ และคณะครู โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 189) 05 มิ.ย. 62
ผอ.สมพงษ์ ธนะสินธ์ุ และคณะครู โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน (อ่าน 177) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย รณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 (อ่าน 154) 05 มิ.ย. 62
การมอบรางวัลครูศิลปศึกษาและนักเรียนร่วมประกวดผลงานศิลปะในโครงการศิลปะภาพวาดสังกัดกรุงเทพมหาคร (อ่าน 150) 05 มิ.ย. 62
การมอบรางวัลครูศิลปศึกษาและนักเรียนร่วมประกวดผลงานศิลปะในโครงการศิลปะภาพวาดสังกัดกรุงเทพมหาคร (อ่าน 141) 05 มิ.ย. 62
การมอบรางวัลครูศิลปศึกษาและนักเรียนร่วมประกวดผลงานศิลปะในโครงการศิลปะภาพวาดสังกัดกรุงเทพมหาคร (อ่าน 145) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัว (อ่าน 142) 05 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี ประจำปี 2562 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย กิจกรรมประกอบด้วย การเดินพาเหรดนักเรียน (อ่าน 221) 05 มิ.ย. 62
กิจกรรม English is fun (อ่าน 139) 05 มิ.ย. 62
ผอ.สมพงษ์ ธนะสินธ์ุ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิ (อ่าน 131) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ร่วมกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน อ้ามานะห์ศึกษาศาสน์ เมื่อวันที่ 4 ธั (อ่าน 184) 05 มิ.ย. 62