ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา (อ่าน 80) 18 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 83) 18 ม.ค. 66
กิจกรรมกีฬาสี ของโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย (อ่าน 82) 18 ม.ค. 66
กิจกรรม LANGUAGE CULTURE DAY (อ่าน 117) 23 ธ.ค. 65
ขอขอบพระคุณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) (อ่าน 127) 23 ธ.ค. 65
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 160) 07 ธ.ค. 65
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง (อ่าน 141) 02 ธ.ค. 65
เยาวชนช่อสะอาด แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต (อ่าน 135) 02 ธ.ค. 65
ขอขอบคุณคุณครูทวีพันธ์ อินทุทรัพย์ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้โรงเรียนเพื่อนำแจกนักเรียนทุกคน (อ่าน 164) 01 ธ.ค. 65
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย (อ่าน 166) 15 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันจากฝุ่นPM2.5 (อ่าน 173) 15 พ.ย. 65
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 158) 15 พ.ย. 65
ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย (อ่าน 162) 15 พ.ย. 65
โรงเรียนสุเหร่าจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโควิด (อ่าน 158) 15 พ.ย. 65
Big Cleaning Dayและการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (อ่าน 157) 10 พ.ย. 65
วันเปิดภาคเรียนที่2 BACK TO SCHOOL (อ่าน 171) 01 พ.ย. 65
ฺBIG CLEANING DAY (อ่าน 154) 31 ต.ค. 65
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 174) 31 ต.ค. 65
ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ่าน 146) 31 ต.ค. 65
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยติดป้ายสถานที่ราชการ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน (อ่าน 158) 31 ต.ค. 65
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยขอขอบคุณบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อ่าน 148) 31 ต.ค. 65
แผนปฏิบัติกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 162) 27 ต.ค. 65
คลิปขอบคุณบริษัท CPRAM (อ่าน 178) 08 ต.ค. 65
(อ่าน 124) 06 ต.ค. 65
(อ่าน 121) 06 ต.ค. 65
(อ่าน 138) 27 ก.ย. 65
(อ่าน 131) 23 ก.ย. 65
(อ่าน 136) 23 ก.ย. 65
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 229) 25 ส.ค. 65
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 238) 24 ส.ค. 65
(อ่าน 179) 04 ส.ค. 65
(อ่าน 189) 04 ส.ค. 65
(อ่าน 179) 04 ส.ค. 65
(อ่าน 170) 01 ส.ค. 65
(อ่าน 159) 01 ส.ค. 65
(อ่าน 163) 01 ส.ค. 65
(อ่าน 156) 01 ส.ค. 65
มาตราการป้องกัน และการตรวจ โควิด-19 (อ่าน 210) 22 ก.ค. 65
กิจกรรม“Big Cleaning Day” (อ่าน 196) 22 ก.ค. 65
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 221) 07 ก.ค. 65
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อ่าน 437) 27 มิ.ย. 65
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 (อ่าน 417) 27 มิ.ย. 65
วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 418) 27 มิ.ย. 65
โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง" (อ่าน 582) 20 มิ.ย. 65
นางวิสันรัตน์ ศรีแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2565 (อ่าน 576) 20 มิ.ย. 65
เจ้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจตัวอย่างอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ณ โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย (อ่าน 575) 20 มิ.ย. 65
(อ่าน 518) 04 มิ.ย. 65
สำนักงานปศุสัตว์ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 587) 04 มิ.ย. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 577) 04 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 565) 04 มิ.ย. 65