ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ซาฟารีเวิลด์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,16:36   อ่าน 6 ครั้ง